Iskolánk, a Hétvezér Általános Iskola elkötelezi magát a magas szintű nevelő - oktató munka mellett, amelyet egyéb tevékenységeivel összhangban, a partneri igények minél szélesebb kielégítése érdekében végez.
Tudatában vagyunk annak, hogy tanulóinkat a most kezünkben lévő lehetőségekkel a jövőre készítjük fel, tehát felelősek vagyunk a társadalom elvárásának megfelelő morális nevelésükért és a képességkompetenciájú oktatásukért.

Minőségpolitikánkban fontosnak tartjuk hagyományaink megőrzését és az európai normákhoz igazodó továbbfejlesztését.
Iskolánk sajátossága a matematika és az idegen nyelv emelt szintű oktatása. Nagy figyelmet fordítunk tanítványaink tehetségének mind szélesebb körű kibontakoztatására.
Az intézményvezetés és a munkatársak a belső értékrend és a minőségi munka iránt elkötelezettek. A közösen kidolgozott minőségirányítási rendszer eredménye a partnerközpontú működés, melynek hatására erősödik az intézmény munka szolgáltató jellege, a feladatoknak a korábbinál magasabb szintű elvégzése.
Stratégiánk kialakításában arra törekszünk, hogy kövessük környezetünk változásait, kiemelten figyelve a partnereink elvárásaira.
Fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkban tanító pedagógusok a gyermeki problémákra érzékenyek, az új értékekre nyitottak, és magas szakmai felkészültségűek legyenek. Önfejlesztő és önmegvalósítás iránti igényük miatt folyamatosan tovább fejlődjenek, ezzel is növelve iskolánk innovatív jellegét, partnereink elégedettségét.
Törekszünk intézményi tevékenységeink folyamatos fejlesztésére, olyan légkör kialakítására, amely tanulóink számára lehetővé teszi, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott, sikeres életpályát építő felnőttekké váljanak.