A Hétvezér Általános Iskola pedagógusainak névsora 2023/2024 tanév
 
igazgató: Nagyné Mészáros Beáta
igazgatóhelyettesek: Bencze András Istvánné és Lórodi Kata

Nevelőtestület tagjai:

Alföldiné Várady Eszter
Baloghné Könczöl Krisztina
Bari Sándorné
Bence András Istvánné
Bíróné Szikszai Mária
Bogárné Tringer Edit
Bujtás Szabina
Burián Zsanett
Csendesné Gazdag Gabriella
Cser-Palkovics Mária
Deák Zsuzsanna Zita
Dévainé Bauer Márta
Dömötör-Horváth Veronika
Dr. Székely András Istvánné
Eke Ferencné
Farkas Andrea
Fehérváriné Tóth Bernadett
Alexandra
Grabecz Magdolna
Horváth Éva
Horváth Gabriella
Jakab Annamária
Jászter Gabriella
Kaiserné Zsolnai Ilona
Kiss Zita
Kovács Róbert
Kovácsné Bognár Ildikó
Lórodi Kata
Majorosiné Rada Renáta Szilvia
Márfiné Benkovics Ildikó
Máthé-Tóth Magdolna
Molnár Ágnes
Nagy Éva
Nagyné Mészáros Beáta
Németh István
Németh Zoltán
Némethné Nagy Irén
Ocsovai Zsuzsanna
Pajorné Háklár Rozália
Pernyészné Pelyhe Terézia
Rasztik-Molnár Katalin
Sábián Tamás
Sebestyén Piroska
Slettné Hanzsér Lilla
Sz. Molnárné Nemesi Mária
Szalainé Cseh Katalin
Takács Istvánné
Tóth Viktória
Varga Zsuzsanna
Vízer Kinga

 
Oktatást segítő alkalmazottak:
Iskolatitkár: Csiszárné Csizik Ágnes
Iskolatitkár: Friedné Bartl Erika Bernadett
Könyvtáros: Várnai Zita
Pedagógiai asszisztens: Sümeginé Szikriszt Katalin
Pedagógiai asszisztens: Szurok Judit Ilona