A Hétvezér Általános Iskola pedagógusainak névsora 2020/2021 tanév
 
Intézményvezető: Nagyné Mészáros Beáta
Intézményvezető-helyettesek: Bencze András Istvánné és Lórodi Kata

Nevelőtestület tagjai:
Alföldiné Várady Eszter
Aranyné Szóka Rita
Bari Sándorné
Benczéné Szabó Anett
Birtalan Fanni
Bornemissza Katalin - iskolapszichológus
Csendesné Gazdag Gabriella
Cser-Palkovics Mária
Dévainé BAuer Márta Andrea
Dömötör-Horváth Veronika
Ecsedi-Pap Emília
Egeresiné Tihanyi Etelka
Eke Ferencné
Farkas Andrea
Galsi György Jánosné
Grabecz MAgdolna
Gyentiné Huszár Margit
Horváth Éva
Horváth Gabriella
Jakab Annamária
Jászter Gabriella
Katona-Horváth Réka
Kiss Zita
Koroknai Sándorné
Kovács Róbert
Kovácsné Bognár Ildikó
László Boglárka
Maizer Noémi
Majorosiné Rada Renáta Szilvia
Márfiné Benkovics Ildikó
Máthé-Tóth Magdolna
Mátyás-Hajnal Nikolett
Mecsei Balázs
Molnár Katalin
Nagy Éva
Németh István
Németh Zoltán
Némethné Nagy Irén
Pajorné Háklár Rozália
Pernyészné Pelyhe Terézia
Pósta Gáborné
Sábián Tamás
Sebestyén Piroska
Slettné Hanzsér Lilla
Sz. Molnárné Nemesi Mária
Tóth Viktória
Varga Zsuzsanna
Vendég Judit
Vízer Kinga
Volsik Eszter

 
Oktatást segítő alkalmazottak:
Iskolatitkár: Csiszárné Csizik Ágnes
Iskolatitkár: Békési Fanni
Könyvtáros: Várnai Zita
Pedagógiai asszisztens: Sümeginé Szikriszt Katalin
Pedagógiai asszisztens: Kalóné Szurok Judit Ilona