A Hétvezér Általános Iskola pedagógusainak névsora 2019/2020 tanév
 
Igazgató : Lángfalvy Péterné
Igazgatóhelyettesek : Bencze András Istvánné, Nagyné Mészáros Beáta
 
Nevelőtestület tagjai:
Alföldiné Várady Eszter
Ambrusné Stróbl Éva
Aranyné Szóka Rita
Bari Sándorné
Benczéné Szabó Anett
Bogárné Tringer Edit
Czeherné Szakos Barbara Zsuzsanna
Csendesné Gazdag Gabriella
Cser-Palkovics Mária Éva
Dévainé Bauer Andrea Márta
Dömötör-Horváth Veronika
Egeresiné Tihanyi Etelka Magdolna
Eke Ferencné
Farkas Andrea
Galsi György Jánosné
Grabecz Magdolna
Gyentiné Huszár Margit
Horváth Éva
Horváth Gabriella
Jakab Annamária
Jászter Gabriella
Katona Horváth Réka
Kiss Zita
Koroknai Sándorné
Kovács Róbert
Kovácsné Bognár Ildikó
László Boglárka
Lórodi Kata
Majorosiné Rada Renáta Szilvia
Márfiné Benkovics Ildikó
Máthé-Tóth Magdolna
Mátyás-Hajnal Nikolett
Maizer Noémi
Mecsei Balázs
Medgyesi Karina
Németh István
Németh Zoltán
Némethné Nagy Irén
Pajorné Háklár Rozália
Pernyészné Pelyhe Terézia
Pósta Gáborné
Sábián Tamás
Sebestyén Piroska
Slettné Hanzsér Lilla Beáta
Susánszkiné Makár Andrea
Sz. Molnárné Nemesi Mária
Tóth Viktória
Varga Zsuzsanna
Vendég Judit
Virághné Obola Judit
Vízer Kinga
Volsik Eszter
Zákány Eszter
 
 
Oktatást segítő alkalmazottak:
Iskolatitkár: Csiszárné Csizik Ágnes
Iskolatitkár: Békési Fanni
Könyvtáros: Várnai Zita
Pedagógiai asszisztens: Sümeginé Szikriszt Katalin
Pedagógiai asszisztens: Kalóné Szurok Judit Ilona
Iskolapszichológus: Bornemissza Katalin