Lángfalvy Péterné
igazgató
tanár - matematika - kémia - környezettan - szakvizsgázott pedagógus - szakértő

 

Nagyné Mészáros Beáta
igazgatóhelyettes - felső tagozat
tanár - matematika - angol - szakvizsgázott pedagógus - mesterpedagógus

 

Bencze Andrásné
igazgatóhelyettes - alsó tagozat
tanító - mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember