Lángfalvy Péterné
igazgató
tanár - matematika - kémia - környezettan - szakvizsgázott pedagógus - szakértő

 

Nagyné Mészáros Beáta
igazgatóhelyettes - felső tagozat
tanár - matematika - angol - szakvizsgázott pedagógus

 

Bogárné Tringer Edit
igazgatóhelyettes - alsó tagozat
tanító - tanár - történelem - szakvizsgázott pedagógus