A Hétvezér Általános Iskola 1981-ben épült, és Székesfehérvár családi házakkal övezett kertvárosi részén található.

Iskolánk befogadóképessége 615 fő. A tanulólétszámunk alapján évekre visszamenően 94-98% -os „telítettséggel” működünk. A nevelő -  oktató munka zavartalanságát 54 szakmailag jól felkészült, hivatását szerető pedagógus biztosítja. Kollégáink körébe tartozik még öt fő nevelő-oktató munkát segítő szakember, valamint 11 fő technikai munkatárs.

Nagy figyelmet fordítunk tanítványaink tehetségének  mind szélesebb körű kibontakoztatására. Intézményünk elkötelezte magát a magas szintű nevelő - oktató munka mellett, amelyet egyéb tevékenységeivel összhangban, a partneri igények minél teljesebb kiszolgálása érdekében végez. Tudatában vagyunk annak, hogy tanulóinkat a most kezünkben lévő lehetőségekkel a jövőre készítjük fel, tehát felelősek vagyunk a társadalom elvárásának megfelelő erkölcsi nevelésükért és  képességközpontú oktatásukért. Fontosnak tartjuk hagyományaink megőrzését és az európai normákhoz  igazodó továbbfejlesztését. 

Elvárásunk, hogy az iskolánkban tanító pedagógusok a gyermeki problémákra érzékenyek, az új értékekre nyitottak, és magas szakmai felkészültségűek legyenek. Önfejlesztés és önmegvalósítás iránti igényük miatt folyamatosan tovább fejlődjenek, ezzel is növelve iskolánk innovatív jellegét és partnereink elégedettségét. Törekszünk intézményi tevékenységeink folyamatos fejlesztésére, olyan légkör kialakítására, amely tanulóink számára lehetővé teszi, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott, sikeres életpályát építő felnőttekké váljanak. Jövőképünk egybecseng a Pedagógiai Programunk alapelvével:

 „Minden gyermeknek egyenlő jogot és lehetőséget biztosítunk

saját képességei szerinti haladásához.”

Ezt szem előtt tartva készítettük el pedagógiai programunkat, és dolgoztuk ki a helyi tantervünket, mely a tanulóink számára a következő lehetőségeket tartalmazza:

  • Idegen nyelv (angol, német) tanulása 1-2-3. évfolyamon, szabadon választható órakeret terhére, sávos rendszerben
  • Sakk-palota programban való részvétel
  • Informatika tanulása 4. évfolyamon, szabadon választható órakeret terhére, csoportbontásban
  • Emelt szintű idegen nyelvoktatás 5-8. évfolyamon
  • Emelt szintű matematikaoktatás 5-8. évfolyamon
  • Második idegen nyelv tanulása 7. évfolyamtól
  • Szakkörök (tantárgyi, drámajáték, tánc stb.) a tanulók érdeklődése alapján
  • Sportfoglalkozások (kosárlabda, atlétika, asztalitenisz, tollaslabda, torna stb.)

 

A Hétvezér Általános Iskolában tanulóink számára biztosítjuk az alapozó jelleg dominanciáját, a barátságos, nyitott légkört, a tanórán kívüli tevékenységek széles skáláját.

Társadalmi felelősségünknek érezzük az alapműveltségi tartalmak kimunkálása mellett az élethosszig tartó tanulás igényének és az ehhez szükséges képességeknek, kompetenciáknak a kialakítását, a tehetség felismerését és fejlesztését. Ehhez a feladathoz nyújtja iskolánk a megfelelő kereteket, mindig szem előtt tartva Szent-Györgyi Albert szavait:

 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”