„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)


Nálunk 2005-ben kezdődött.
Ekkor nyertük meg a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében meghirdetett 3.1.2. pályázatot, melynek eredményeképpen megalakult az országban a mi Térségi Iskola és Óvoda Központunk is (TIOK) – a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok kipróbálásáért, majd elterjesztéséért.
Ennek kiemelt jelentősége van
- az egész életen át tartó tanulás megalapozásában,
- készségek, kompetenciák fejlesztésében.

A következő területeken kezdtük azonnal megújítani módszereinket, eszköztárunkat:
- Matematika-logika
- Szövegalkotás-szövegértés
- Életpálya-építés
- Idegen nyelvi kommunikáció