Máthé-Tóth Magdolna 
konduktor–tanító;

fejlesztő pedagógus, speciálpedagógia szakos tanár
 
Az iskolába készülő gyermekek még teli várakozással, bizakodással indulnak neki az iskolai életnek. Életkorukból adódóan szeretnének megfelelni szüleiknek, de főleg tanítójuknak. 
A kezdeti játékos foglalkozások után a betűtanítás, olvasás és számolás megalapozásánál azonban már néhányuknál kiderül, hogy bizonyos tevékenységeket nem jól végeznek el, esetleg nem értik az utasítást, túl sok az információ. Nem tudnak jól tájékozódni a lapon, a szavak birodalmában; kicsit „ügyetlenek” a kézműves foglalkozásokon…
Vannak, akiknél a játékos mozgások alkalmával kiderül, hogy mozgásuk suta, rendezetlen.   A testnevelésórákon pedig bizonyossá válik, hogy tévesztik az irányokat, nem mennek a keresztmozgások, bizonytalanul mozognak, ügyetlenek a labdázásban…
Fontos, hogy időben észrevegyük ezeket a jelzéseket, mert a gyermek így időben megkapja, megkaphatja a megfelelően tervezett, egyénre szabott fejlesztéssel a támogatást. S így elkerüli a kudarc okozta motiválatlanságot, önbizalomvesztést.
Konduktorként a mozgással, a mozgáson keresztül történő fejlesztésnek kiemelt szerepe van a mindennapi pedagógiai munkámban. A munkám során az iskolába lépő első osztályosok részképesség problémáival szembesülve kidolgoztam és megkezdtem szenzomotoros mozgásfejlesztő foglalkozásaimat.
 Ehhez a munkához készítettem el a szakirodalom részletes tanulmányozása után mozgásvizsgáló anyagomat. Nagy körültekintéssel és folyamatos módosításokkal, az iskolai lehetőségekhez igazítva, adaptálva, a kollégáimmal együttműködve állítottam össze az utóbbi években használt anyagot, amely az iskolánkba lépő első osztályosok bemenő mérésének, megismerésének egy meghatározó vizsgáló anyaga lett. 
Az iskolában kialakított vizsgálati protokoll pedig segíti további fejlesztő munkámat. Mindig fontosnak éreztem a gyerekek iskolába lépésének, illetve további örömteli tanulásának támogatását. Kezdetektől tudatos szakmai út vezérelt, igyekeztem megtalálni, felépíteni azt az utat, amely ma jellemzi a Hétvezér Általános Iskolában tanuló SNI és BTMN-s tanulók fejlesztését, és a különböző részképesség problémával küzdő gyerekek támogatását. 
Biztosítom számukra a jelenlétemmel együtt járó lehetőségeket (részképesség vizsgálatok, mozgásvizsgálat, tanácsadás), és azt a támogató utat, a különböző fejlesztő foglakozásokat (szenzomotoros mozgásfejlesztő foglalkozás, sakkpalota, 3 labdás kaszkád foglalkozás, társasjáték klubok…), amelyek a mindennapi gyakorlatban jelen vannak az iskolában, illetve jellemzik az iskolát.