Máthé-Tóth Magdolna 

konduktor–tanító; 
fejlesztő pedagógus
 
Az iskolába készülő gyermekek még teli várakozással, bizakodással indulnak neki az iskolai életnek. Életkorukból adódóan szeretnének megfelelni szüleiknek, de főleg tanítójuknak. 
A kezdeti játékos foglalkozások után a betűtanítás, olvasás és számolás megalapozásánál azonban már néhányuknál kiderül, hogy bizonyos tevékenységeket nem jól végeznek el, esetleg nem értik az utasítást, túl sok az információ. Nem tudnak jól tájékozódni a lapon, a szavak birodalmában; kicsit „ügyetlenek” a kézműves foglalkozásokon…
Vannak, akiknél a játékos mozgások alkalmával kiderül, hogy mozgásuk suta, rendezetlen.   A testnevelésórákon pedig bizonyossá válik, hogy tévesztik az irányokat, nem mennek a keresztmozgások, bizonytalanul mozognak, ügyetlenek a labdázásban…
Fontos, hogy időben észrevegyük ezeket a jelzéseket, mert a gyermek így időben megkapja, megkaphatja a megfelelően tervezett, egyénre szabott fejlesztéssel a támogatást. S így elkerüli a kudarc okozta motiválatlanságot, önbizalomvesztést.