Idegen nyelvi kiadványokra, rövidített olvasmányokra épülő kétfordulós vetélkedő. Angol és német nyelvből hirdetjük meg két-két kategóriában, 5-6. évfolyamon és 7-8. évfolyamon. 
Az első, írásbeli forduló egy idegen nyelvű olvasmány elolvasása, feldolgozása után egy hozzá kapcsolódó szövegértést ellenőrző feladatsorból áll. A második fordulón – a szóbeli döntőn –korcsoportonként és idegen nyelvenként 6 csapatot tudunk fogadni (az írásbeli forduló eredménye alapján) , így összesen 72 tanuló méri össze tudását minden év tavaszán, a Humán Heti rendezvénysorozatunk egyik eseményeként.
A vetélkedő céljai:
    • idegen nyelvi tudás fejlesztése
    • szövegértési kompetencia fejlesztése az idegen nyelv területén
    • önálló nyelvtanulásra nevelés
    • együttműködési készség fejlesztése
    • írásbeliség és szóbeliség egyensúlyának megteremtése a két forduló során
    • szókincsbővítés
    • kreativitás fejlesztése
    • tehetséggondozás az idegen nyelv területén
    • iskolák közötti kapcsolati háló kialakítása

 

A 2020/21-es tanévre vonatkozó versenykiírás:
Világnyelvész-2021 versenykiírás_ Hétvezér Általános Iskola.pdf

 

A felkészüléshez szükséges letölthető anyagok:
5-6. Évfolyam:  Peter Pan

7-8. Évfolyam: Formula One